Zpatky na zacatek anonymni registrace domen

Jak to celé funguje

Prvním bodem je napsání poptávky
Po odeslání vyplněného kontaktního formuláře vyčkejte na konfirmační e-mail, ve kterém obdržíte potvrzení o zařazení Vaší objednávky ke zpracování a podrobné informace o Vaší objednávce.

Druhým bodem je zaslání administrativní zálohy
Po odeslání poptávky a obdržení konfirmačního e-mailu je dalším úkonem v pořadí složení nevratné zálohy ve výši administrativního poplatku na účet provozovatele.

Třetím bodem je uzavření smlouvy
Po obdržení administrativního poplatku Vám provozovatel zašle smlouvu ve dvou vyhotoveních, které obě vyplníte, podepíšete a zašlete v doporučené, neprůsvitné obálce s dalšími potřebnými dokumenty zpět provozovateli.

Čtvrtým bodem je zaslání zbylé částky dle smlouvy na účet provozovatele
Po obdržení smluv provozovatelem je Vám obratem zasláno jedno finální vyhotovení smlouvy a faktura na zbývající částku potřebnou pro roční registraci .cz domény anonymním způsobem. Faktury pro zaplacení poplatku za prodloužení Vám budou poté zasílány s dostatečným předstihem přibližně za rok od každé registrace.

Pátým bodem je anonymní registrace Vašeho doménového jména
U registrovaného jména bude uvedeno jako kontakt ANONYMNIDOMENA, takže Vaše identita zůstane v naprosté tajnosti.

Šestým bodem je nastavení domény pro používání
Doménu je nutné nasměrovat na Váš server nastavením DNS nebo zónového souboru podle podkladů ve smlouvě. Pro zajištění nejvyššího stupně anonymity je možné zkombinovat anonymní registraci s anonymním hostingem nebo housingem.

Sedmým bodem je uložení smlouvy
K zajištění Vaší anonymity je použit velmi propracovaný systém spočívající v uložení smlouvy a souvisejících dokumentů na náhodně zvolené zabezpečené místo, jako je například bezpečnostní schránka v náhodné bance. Veškeré Vaše údaje a podrobnosti o Vás jsou vloženy do zapečetěné obálky označené pouze jménem domény a obálka je následně dopravena na náhodně zvolené úložiště.
   Případné vyhledání konkrétního vlastníka domény je poté možné pouze ve velmi výjimečných případech, jako je například oprávněný požadavek Policie ČR. Samotné vyhledání je velmi komplikované a drahé, tudíž za všech okolností pamatujte na to, že zodpovědnost za provoz a obsah domény je stále na Vás a nikoli na provozovateli služby Anonymni-domena.cz, který může vzniklé náklady od Vás dle smlouvy oprávněně požadovat.